วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ดิฉัน.น.สเพชรไพรินทร์มีนิสัยติ๊งต๊องกึ่งเรียนกึ่งเล่นชอบทำอาหารขี้โมโหชอบทำบุญ
เข้ากับคนได้ง่ายและสนิทกันคนอื่นเร็ว
วิชาที่ชอบ"คือวิทยาศาสตร์"เพร่ะชอบอะไรแปลกๆเกี่นวกับการทดลองต่าง